FLASKAN

Jag hittade en jättebra beskrivning av den avsaknade energinivå vi med utmattningssyndrom drabbas av.

Se länk:

livetsbilder.blogspot.se/2012/01/flaskan.html