Högkänslig

Jag är en HSP (inte fullt ut...men mycket av det som beskrivs om en HSP-person stämmer in på mig)

Högkänsliga pejlar in vågor i luften...

 

Vad är högkänslig eller HSP?

Förkortningen HSP står för Highly Sensitive Person. Högkänsliga är betydligt mer observanta och bearbetar intrycken på en djupare nivå än andra människor vilket gör att de behöver mer tid för att smälta dem. Förmågan till uppmärksamhet och svårigheten att snabbt filtrera inflödet leder lätt till överstimulans. HSP-personer har inte så hög stresströskel, de blir lätt överväldigade och uppjagade. Röriga situationer med exempelvis upprörda människor, höga stimulansnivåer och plötsliga förändringar är ingen hit för den som är högkänslig. Stökiga miljöer kan göra att en högkänslig upplever att han/hon vill fly och dra sig undan för att få vila ifred.

Högkänsliga personer är ofta empatiska, omtänksamma och intuitiva. Personlighetsdraget är också nära förknippat med kreativt skapande. Människor med detta karaktärsdrag kan ofta ana faror och har ett väl utvecklat konsekvenstänkande.

Begreppet HSP myntades av amerikanska Elaine N. Aron, klinisk psykolog och forskare, som också skrivit boken Den högkänsliga människan. Efter knappt tjugo års forskning har doktor Aron lyckats beskriva orsaken till högkänslighet – ett neurologiskt känsligare nervsystem. I sin forskning har hon följt upp personliga intervjuer med funktionell magnetröntgen vilket gjort att hon kunnat konstatera att HSP-hjärnor är ovanligt receptiva för yttre stimuli.

Det är lätt att man känner sig annorlunda då man är känsligt lagd som HSP. Man reagerar kanske annorlunda på saker, man lägger märke till saker som går andra förbi, man påverkas kanske mer av känslor, både ens egna och av hur personer i omgivningen känner och mår. Ens känsliga personlighet gör att man tänker och reflekterar över saker på ett annat sätt. Man kommer fram till saker som personer utan HSP aldrig skulle ha tänkt på själv eller kanske inte ens förstår fast man försöker förklara. Vissa saker kanske man inte ens kan förklara. Högkänsliga individer har ett känsligare nervsystem än "normalkänsliga" och tar in intryck från omgivningen i mycket högre grad. Ungefär som att gå runt i ösregn utan regnkappa. Medan regnet bara rinner av de andra på gatan, blir du som högkänslig, genom dina absorberande kläder alldeles genomblöt. Av denna anledning är det viktigt för den högkänslige att få den återhämtning och vila han behöver. För att återgå till liknelsen så måste den högkänsliga få tillfälle att komma hem och byta till torra kläder och kanske ta ett varm bad. Fortsätter han som ingenting kommer han att bli nedkyld och sjuk.

Man reagerar på starka ljud, lukter och ljus.Kanske kan man inte gå på fester för att ljudnivån är alldeles för hög. För vissa kan till och med situationen att sitta i en applåderande publik vara överväldigande och man känner för att stoppa fingrarna i öronen men drar sig för att inte verka mesig och konstig.

Vanligt hos högkänsliga är behovet av att behöva dra sig undan. Att bara vara för sig själv i ett mörkt och tyst rum och för en stund slippa några som helst intryck och för att smälta alla de intryck man "fått i sig".

Vet man inte om orsaken till alla ovanstående känslor och tankar så kan man som sagt uppleva sig själv som en annorlunda och märklig person, känna frustration över att inte veta hur man ska tackla sin tillvaro som uppenbarligen känns för mycket för en många gånger, eller mer eller mindre konstant. Man undrar kanske vad det är för fel, "varför klarar alla andra av allting som jag själv upplever som så otroligt påfrestande och utmattande!?" Man tar kanske allting personligt och tror att det är en själv som är felet som måste lösas på ett eller annat sätt.

Men det är ju faktiskt inte en själv det är fel på. När man inser detta och ser att det finns andra som upplever liknande svårigheter och samtidigt även liknande fördelar och förmågor, och man sakta inser att man kan anpassa sin tillvaro efter en själv istället för tvärtom så börjar det hela vändas. Man lär sig sakta men säkert att ta tillvara på sig själv och ta ansvar över sitt liv efter att man har insett och bemästrat möjligheterna till att förändra, förändra till sin egen fördel.

 

* Begreppet HSP myntades av den amerikanska psykoterapeuten och forskaren Elaine Aron. Hon menar att upp mot en femtedel av oss är mer eller mindre högkänsliga och att det ska ses som ett personlighetsdrag.
* Det som utmärker högkänsliga personer är att de har svårare att filtrera intryck, de bearbetar också intrycken på ett djupare plan. Detta kan leda till att de lätt blir överstimulerade och behöver dra sig undan.
* Högkänsliga personer är oftast också kreativa, intuitiva, begåvade och djupsinniga människor med stor inlevelseförmåga.

 


SÅ HITTAR DU BALANSEN - 13 MÅ BRA-KNEP

För att hitta balans kan du både minska på det som ger obehag och satsa mer på det som får dig att må bra. Här är några knep som kan vara användbara.
1 Harmoni hemma
Skapa ordning och reda hemma. Ren diskbänk och ordning bland dina saker skapar balans. Det gör ditt hem till en lugn reträttplats.
2 Vistas i naturen
Hitta lugn i naturen. Vistas i naturen där det inte finns varken skyltar eller tryckta saker, till exempel vid havet eller i skogen. Att vistas i naturen hjälper dig att varva ner.
3 Börja säga nej
Välj bort saker som stressar dig. Säg nej till sådant du inte orkar med eller inte vill göra eller be om att få tänka på saken innan du bestämmer dig om du känner dig osäker. Det minskar risken för att du tar på dig för mycket eller går med på sådant du egentligen inte mår bra av.
4 Vila efter jobbet
Vila när du behöver det. Kanske behöver du lägga dig en stund efter jobbet.
5 Inred en skön plats
Omge dig med vackra saker som inger lugn. Skaffa till exempel en tavla med naturmotiv eller inred en hörna hemma där du bara kan slappna av.
6 Håll stabil temperatur
Tänk på din kroppstemperatur. En del högkänsliga påverkas av värme och kyla. Försök hålla en stabil temperatur.
7 Lyssna på musik
Må bra med din favoritmusik. Hitta musik som får dig att bli glad eller lugn och lyssna på den när du behöver det.
8 Boka in ensamtid

Ha luft i kalendern och boka inte in för många aktiviteter på samma dag. Se till att det finns luckor för ensamtid.
9 Var noga med sömnen
Se till att du sover ordentligt, om du får för lite sömn är risken större att du blir mer stressad.
10 Avskärma dig från oljud
Undvik stökiga miljöer med mycket oljud. Pröva att skärma av dig med hjälp av öronproppar eller hörlurar.
11 Snickra och påta
Arbeta praktiskt, snickra eller påta i trädgården. Det kan lugna tankarna.
12 Skriv dagbok
Skriv av dig i en tröstbok eller dagbok, att skriva gör att du kopplar in mer av de logiska delarna av hjärnan och du kan se klarare på dina känslor.
13 Ät mindre kolhydrater
Ät regelbundet. Skär ner på snabba kolhydrater, socker, kaffe och svart te om du känner dig stressad.

 

Läs även här: mabra.com/kanslig-och-lattsarad-du-kan-vara-en-hsp/