Ortobionomi

Den mjuka behandlingsformen där leden leder dig rätt! Denna behandlingsform har hjälpt mig enormt mycket !!!

OrtoBioNomi är en mjuk, effektiv och smärtfri behandlingsform. Ordet OrtoBioNomi betyder läran om den rätta rörelsen. Fördelen med denna metod är att kunden inte behöver oroa sig för snabba ryck och överraskande knyckar eller smärta vid behandlingen. En annan stor fördel är också att terapeuten kan ge sig själv behandling. Grundtekniken, är mycket enkel, terapeuten följer den rörelse som kroppen accepterar i det skadade området. Man tar hjälp av smärt- och reflexpunkter. I behandlingen använder man sig av mjuka, lätta tryck och rörelser. Detta för att lösa upp muskelspänningar.

Indirekt arbetar vi också med ”inre” spänningar orsakade av stress, som ofta ger smärta i muskler och trötthet i kroppen. Man kan också se processen ur en mycket förenklad neuromuskulär synvinkel hjärnans, nersystemets, ledernas och musklernas samarbete. Behandlingen frigör och förbättrar nervsystemets arbete och det blir omprogrammering av hjärnan från ett felaktigt gammalt röresemönster till ett nytt friskt rörelsremönster.

OrtBioNomin kommer från den osteopatiska traditionen och bygger på spontan korrigering, även kallad ”strain and counter strain”. När man arbetar med en led, som är skadad, smärtande eller stel, så använder man den rörelseriktning som musklerna och leden accepterar samt ger minst motstånd. Kroppen är så intelligent att den talar om åt vilket håll den skadade leden och muskeln accepterar behandlingen. Detta innebär att det inte ska göra ont.  Smärtar det i ett läge och det finns motstånd, så söker vi istället det smärtfria läget (där rörelse finns) och använder oss av detta läge i behandlingen. Det här är ett bra komplement för dig som är massör, zonterapeut eller annan kroppsterapeut, men man behöver heller inte ha någon tidigare utbildningen alls. OrtoBioNomin är skonsam för dig som terapeut, då du spar på dina händer och axlar och den är smärtfri för kunden.

Syfte

Befria kroppen från spänningar.

Denna mycket mjuka metod är att med varsamhet assistera och hjälpa kroppen att släppa på muskelspänningar, som hindrar en leds naturliga rörelse. Då man i behandlingen får de muskulära spänningarna att släppa, påverkas även kotor, leder och ligament. Som en följd förbättras rörligheten i kroppen samt kan även förbättra den mentala hälsan.

OrtioBioNomins Historik

OrtoBioNomi-teckniken kommer från den osteopatiska traditionen. Lawrens H Jones, är en amerikansk osteopatisk läkare och grundare till metoden 1963 och sedan vidareutvecklade den.  Han upptäckte metoden av en ren slump och har sedan utvecklat den till att gälla alla leder och muskler i kroppen. Tekniken har sedan förbättrats allt efter som. I Sverige är det Ragnar Villadérba, som har fortsatt att utveckla OrtoBioNomin till det vi lärt oss. I vissa massörutbildningar ingår ortobionomin. Den kallas då ”strain and counter strain”.